over-klassieke-homeopathie

Hoe werkt Klassieke Homeopathie?

In de klassieke homeopathie wordt ervan uit gegaan dat een gezond iemand in balans is, dat lichaam en geest in evenwicht zijn. Als u ziek bent of klachten heeft bent u uit balans. Vaak verdwijnen door de werking van het afweersysteem na verloop van tijd uw klachten en bent u weer in balans. Soms zijn er klachten die niet `vanzelf` overgaan.

Ons afweersysteem is dan niet in staat om ons lichaam en geest weer in evenwicht te brengen. Het afweersysteem schiet tekort en hulp is nodig. Op zo’n moment kan een homeopathisch middel het afweersysteem krachtig stimuleren om de balans weer te herstellen. In de klassieke homeopathie wordt de hele mens behandeld en niet alleen de klacht.

Bij deze holistische mensvisie wordt de mens niet gezien als een optelsom van allerlei apart functionerende onderdelen maar als een eenheid van lichaam en geest, in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving.

Een homeopathische behandeling beperkt
zich dan ook niet tot de klacht.

Het doel is het herstellen van de balans in het lichaam die door ziekte verstoord is. Omdat geen mens hetzelfde is biedt de homeopathie een persoonlijke behandeling die helemaal op u is afgestemd. Al lijken uw klachten op die van een ander, u ervaart de klachten op uw eigen manier. Om adequaat hulp te bieden wil ik als klassiek homeopaat inzicht krijgen in de persoon die u bent om te begrijpen waarom u bepaalde klachten heeft.

De klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze en behoort tot het domein van de complementaire zorg. Als klassiek homeopaat stem ik mijn handelen af op dat van andere zorgverleners en waar nodig verwijs ik naar andere zorgverleners binnen of buiten de complementaire zorg.

Contact