werkwijze-homeopathische-behandelingen

Werkwijze behandeling Klassieke Homeopathie

Een homeopathische behandeling bestaat uit verschillende consulten en een regelmatige afstemming tussen de consulten door, waaronder;

Het eerste consult

Het eerste consult duurt meestal 1 á 1,5 uur en vindt plaats in mijn praktijk te Leiden. Voorafgaand aan dit consult stuur ik een vragenlijst die ik gebruik ter voorbereiding op het daadwerkelijke consult. Tijdens dit eerste consult wordt de basis gelegd voor de behandeling.

Ik ga na wat uw hulpvraag is, uw biografie is, en wat de erfelijke factoren en de ziektes zijn die u heeft doorgemaakt. U vertelt, als homeopaat luister ik en stel ik u vragen. Na afloop van dit gesprek analyseer ik de informatie die naar voren is gekomen tijdens het gesprek en vorm mij op basis hiervan een totaalbeeld.

Vervolgens ga ik na met welk homeopathisch (genees)middel de verstoorde balans het beste aangepakt kan worden. Met het innemen van dit voorgeschreven middel start de daadwerkelijke behandeling. Daarnaast kan de behandeling bestaan uit het geven van (leefstijl) adviezen en begeleiding.

Tijdens de periode tot het volgende consult is het van belang dat u contact opneemt met mij wanneer u vragen heeft over uw behandeling of wanneer u (nieuwe) klachten krijgt. Dit contact kan meestal per telefoon of per e-mail. Op basis van de door u gegeven informatie kan ik de behandeling waar nodig bijsturen. Dit bevordert een efficiënte behandeling.

Het vervolgconsult

Een vervolgconsult duurt meestal 60 minuten. Tijdens het vervolgconsult worden uw ervaringen, reacties, verbeteringen en/of stagnaties besproken. Ik zal ook vragen of er nieuwe klachten zijn en welke dingen gebeurd zijn in het dagelijkse leven, die een impact kunnen hebben op uw algehele gezondheidssituatie. Op basis van deze informatie vorm ik mij opnieuw een totaalbeeld. Indien nodig schrijf ik een nieuw homeopathisch middel voor.

Duur van de behandeling

Iedereen reageert op zijn eigen manier op een homeopathisch middel. De een zal een snelle verbetering merken, terwijl bij de ander de vooruitgang heel geleidelijk verloopt. Dat hangt onder andere af van de ernst van uw klacht(-en) en uw conditie. Afhankelijk van het verloop van uw herstel kunnen meerdere vervolggesprekken en verschillende homeopathische geneesmiddelen nodig zijn.

Einde van de behandeling

Uw behandeling is geslaagd wanneer uw zelf herstellend vermogen zodanig gestimuleerd is dat u weer in balans bent: wanneer uw lichaam en geest weer in evenwicht zijn.

Contact