tarieven-kosten-klassieke-homeopathie

Tarieven & Vergoedingen | Klassieke Homeopathie

Eerste consult

€109,-

1 ½ uur
 • Voorafgaande vragenlijst
 • Uw hulpvraag
 • Analyse & Aanpak
 • Inclusief homeopathisch geneesmiddel
Vervolgconsult

€69,-

1 uur
 • Bespreken mentale en lichamelijke reacties
 • Verandering in gezondheidssituatie
 • Inclusief homeopathisch geneesmiddel
Toeslag huisbezoek

€20,-

+ € 0,30 per km
 • Toeslag aanvullend op eerste of vervolgconsult
 • Inclusief homeopathisch geneesmiddel
Toeslag buiten kantoortijden / weekend

€20,-

per consult
 • Toeslag aanvullend op eerste of vervolgconsult
 •  Inclusief homeopathisch geneesmiddel
Consult op afstand (Acuut)

€15,-

per 15min.
 • Consult bij plotselinge verandering in uw gezondheidssituatie via telefoon, Whatsapp/SMS, Email
Homeopathisch middel

€15,-

per middel
 • Uitwerken consult en/of versturen van homeopathisch middel.

Voorwaarden

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Afspraak verzetten of afzeggen kan kosteloos, mits minimaal 24 uur voor aanvang van uw geplande consult doorgegeven. Anders wordt het consult in rekening gebracht. Contante betaling of binnen 4 weken via overmaking onder vermelding van factuurnummer. Bij een betalingsherinnering wordt een toeslag van €10,- in rekening gebracht.

Waarneming

Tijdens mijn afwezigheid wordt mijn praktijk in Leiden waargenomen door een erkend NVKH-collega. Informatie over waarneming ontvangt u via mijn voicemail en via deze site.

Kwaliteitswaarborging en vergoedingen

Door mijn lidmaatschap bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Klassiek Homeopaten (NVKH) is er sprake van hoge kwaliteitscontrole met betrekking tot de genoten opleiding, bijscholingen, beroepsethiek en praktijkvoering. Mocht u klachten hebben over uw behandeling dan kunt u die bij mij aan de orde stellen. Voor een bespreking van eventuele klachten sta ik altijd open. Wanneer wij er samen niet uitkomen kunt u terecht bij Klachten- en Tuchtrechtprocedure (KAB). Het KAB maakt deel uit van het NVKH-kwaliteitsbeleid.

Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen

Postbus 2122
6020 AC Budel
Telefoon: 0495-499585
www.kab-klachten.nl
www.nvkh.nl

Vergoedingen

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NVKH.

Afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering kan het zijn dat de consulten (gedeeltelijk) vergoed worden. Om teleurstellingen te voorkomen vraagt u het beste van te voren bij uw zorgverzekeraar na of u voor vergoeding van een homeopathisch  consult in aanmerking komt.

Interessante links

Contact